AccueilBloggingEgotripकर्म KARMA, pourquoi karma? कर्म (mon ancien pseudo)